Airhockey

Airhockey is een tafelspel dat gespeeld wordt door 2 of 4 spelers, waarin wordt geprobeerd de puck in het doel van de tegenstander te krijgen. Dit doet je aan de hand van een pusher waarmee je de puck kan kaatsen in de richting die je wenst. Dit alles gebeurt op een glad speelveld met weinig wrijving.

  • Aan elke kant van de tafel staat een speler
  • Als de puck de doellijn overschrijdt telt dit als een punt, ook al heeft het elektronische scorebord dit niet waargenomen
  • Een speler mag de puck niet aanraken met welk lichaamsonderdeel dan ook (ook niet met een ander voorwerp dan de pusher). Indien dit toch gebeurt: geef puck aan de tegenstander gegeven
  • Als de puck de tafel verlaat krijgt tegenstander de puck
  • De speler die het eerst 7 doelpunten kan maken wint.