Disclaimer

Aanmeldingsvoorwaarden

Collectieve ongevallenverzekering

Voor de deelnemers van de Advolympics is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten bij een grote nationale verzekeraar. De dekking van de collectieve ongevallenverzekering is als volgt:

–   € 5.000,– bij overlijden door een ongeval;

–   € 50.000,– bij invaliditeit door een ongeval; en

–   Tot € 500,– voor medische kosten bij een ongeval.

De collectieve ongevallenverzekering biedt geen dekking als het ongeval is veroorzaakt onder invloed van alcohol.

Voor meer informatie inzake de dekking en uitsluitingen van de collectieve ongevallenverzekering wordt verwezen naar de van toepassing zijnde polisvoorwaarden. Deze liggen ter inzage ten kantore van de Stichting Advolympics.

Aansprakelijkheid

Voor de Stichting Advolympics en haar vrijwilligers is een gebruikelijke aansprakelijkheids-verzekering afgesloten met een verzekerd bedrag van € 2.500.000,– per gebeurtenis (maximale dekking voor alle aanspraken € 5.000.000,–). Voor de deelnemers van de Advolympics is geen (secundaire) aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In geval van aansprakelijkheid, dient de deelnemer zich te beroepen op zijn of haar particuliere aansprakelijkheidsverzekering.