Klaverjassen

Laat je niet in de kaart kijken!

De regels zijn als volgt:

 • Er zijn 4 spelers, 2 teams.
 • De teamgenoten zitten recht tegenover elkaar.
 • De deler geeft iedere speler 8 kaarten (kaarten 7 t/m Aas doen mee).
 • Elk spel bestaat uit 8 slagen. Een slag bestaat uit 4 kaarten.
 • Allereerst moet de troef bepaald worden door het omdraaien van een kaart van een ongebruikt kaartspel.
 • Elke speler mag dan zeggen of hij past of speelt met deze troef.
 • Passen alle spelers dan wordt een nieuwe kaart omgedraaid en kan er opnieuw gepast of gespeeld worden.
 • Indien iedereen de tweede keer gepast heeft, worden er nieuwe kaarten gedeeld. Er wordt weer een nieuwe troef omgedraaid.
 • Passen alle spelers hierop dan wordt nog eenmaal een nieuwe kaart omgedraaid en kan er opnieuw gepast of gespeeld worden.
 • Wordt ook deze keer gepast dan moet degene links van de deler spelen met de kleur van de laatste nieuwe troef.
 • De beginspeler speelt een kaart en alle volgende spelers moeten dezelfde kleur spelen.
 • Het team dat de hoogste kaart van de gevraagde kleur heeft gespeeld of de hoogste troef opgegooid heeft, wint de slag.
 • Een team heeft gewonnen bij 82 punten of meer.

Troef

 • Tijdens de eerste slag is de troefkleur altijd klaveren.
 • Als iemand de gevraagde kleur niet heeft, moet hij een troefkaart spelen, tenzij de hoogste
  kaart tot dan toe in die slag door de partner gespeeld is. In dit geval zou dus, als men er zeker van is dat men de slag binnen heeft, een hoge kaart van een andere kleur bijgelegd kunnen worden of juist een heel lage, als een sein, of omdat het vrijwel zeker is, dat de vierde man de slag toch zal nemen.
 • Heb je geen kaarten van de gevraagde kleur of van de troefkleur, dan mag je een willekeurige kaart spelen. Je kans om de slag te winnen is dan wel verkeken. Maar onthoud de Advolympische gedachte: “Meedoen is belangrijker dan winnen!”
 • Wanneer diegene die de troef heeft bepaald niet de helft plus een punt binnen haalt (82 punten), is dat team NAT en krijgt 0 punten.

Puntentelling

 • Niet troef: Troef:
 • Aas 11 Boer 20
 • Tien 10 Negen 14
 • Heer 4 Aas 11
 • Vrouw 3 Tien 10
 • Boer 2 Heer 4
 • Negen 0 Vrouw 3
 • Acht 0 Acht 0
 • Zeven 0 Zeven 0

Extra te behalen punten

 • Laatste slag gehaald: 10 punten extra.
 • Roem (in een slag te behalen):
 • Driekaart (drie kaarten op een rij van dezelfde kleur): 20 punten extra.
 • Vierkaart (vier kaarten op een rij van dezelfde kleur): 50 punten extra.
 • Stuk (vrouw en heer van troefkleur): 20 punten extra.
 • Vier gelijke kaarten (bijv. 4 tienen): 100 punten extra.
 • Vier boeren: 200 punten extra.
 • Pit (als je alle slagen haalt met je teamspeler, terwijl je zelf een troef gekozen hebt, heb je een pit): 100 punten extra.