Livewords Wetboekwerpen

Gooi alles in de strijd!

Spelregels:
– De teams bestaan uit 6 personen.
– Ieder teamlid gooit om de beurt eenmaal het wetboek zo ver als hij of zij kan.
– Het totaal aantal gegooide meters van het gehele team per poging bepaalt de eindscore in aantal meters.
– Ieder team mag maximaal drie pogingen doen.
– Het team met het meeste aantal meters per team per poging is de winnaar.